Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, TratamentEscare.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate, gestiune economica financiara si administrativa.

Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru facturare. Refuzul dvs. determina imposibilitatea emiterii unei facturi aferente comenzilor efectuate. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt folosite numai de catre TratamentEscare.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Plural MedicalConcept SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Barajul Cucuteni nr. 8, bl. M7A, sc. 3, et. 4, ap. 58, sectorul 3, sau email contact@tratamentescare.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.